กรณีที่บริษัทต้องการปิดกิจการ แบบ ภพ.30 ต้องทำยังไง

กรณีที่บริษัทต้องการปิดกิจการ แบบ ภพ.30 ต้องทำยังไง
กรณีที่บริษัท ไม่ต้องการประกอบกิจการแล้ว ก็ต้องยื่นแบบ ภพ.30 ไปก่อน จนกว่าจะเลิกประกอบกิจการ และเมื่อเลิกประกอบกิจการก็ต้องจดเลิก ภ.พ.30 เมื่อจดเลิกแล้วก็ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าสรรพากรจะมีหนังสือแจ้งว่า ไม่ต้องยื่นแล้ว