ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนกันยายน 2564

ตามที่กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนกันยายน 2564 จากเดิมวันที่ 29 ตุลาคม 2564

กรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาในการยื่นแบบภาษีออกไปอีกเนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบ e-filing

จากเดิมวันที่ 29 ตุลาคม 2564

เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

www.pornkawinthip.com