ค่าเบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ค่าเบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ที่มา กรมสรรพากร