ยื่นภาษีผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

ยื่นแบบภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมสรรพากรร่วมกับธนาคารเมื่อยื่นแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรีค่าธรรมเนียม

                 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการทุกประเภทภาษีทางอินเทอร์เน็ต
ใช้ช่องทางชำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจึงร่วมกับ 20 ธนาคารชั้นนำ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การโอนเงินจ่ายภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารที่เข้าร่วมมีดังนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 5. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 6. ธนาคารทิสโก้จำกัด(มหาชน)
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
 8. ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 9. ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด(มหาชน)
 11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน)
 12. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
 13. ธนาคารซูมิโตโมมิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 14. ธนาคารออมสิน
 15. ธนาคารซิตี้แบงก์เอ็น.เอ.
 16. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 17. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)
 18. ธนาคารบีเอ็นพีพารีบาส์สาขากรุงเทพ
 19. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 20. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และติดเชื้อโรคระบาดหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสรรพากรนะคะ

ข่าวสารดีๆจาก บจก.พรกวินทิพย์ ยินดีให้บริการและคำปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากรนะคะ รับทำบัญชีรายเดือนรายปี เรามีทีมงานและผู้สอบคุณภาพนะคะ