อบรมสัมมนาเพื่อหัก รายจ่ายได้ 2 เท่า 55 จังหวัดเมืองรอง

ข่าวสารทางภาษีก็จะมีมาอัปเดทเรื่อยๆ ตอนนี้สรรพากรกระตุ้น “เรื่องการอบรมสัมมนา 55 จังหวัดเมืองรอง” โดยรัฐบาลให้สิทธินำรายจ่ายในการจัดอบรมสัมมนา มาหัก ค่าใช้จ่ายสูงสุดได้ 2เท่า  เริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายค่าอะไรนำมาใช้สิทธิได้บ้าง

  • ค่าสัมมนา ค่าขนส่ง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมสัมมนา
  • ค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

  • การอบรมสัมมนาจัดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยว เมืองรอง 55 จังหวัดหรือเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศโดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • ไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับรายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานของตน หรือของบริษัทในเครือเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ 437)พ.ศ.2548
  • มีหลักฐานการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาที่ชัดเจน

55 จังหวัดเมืองรองมีอะไรบ้าง

นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ พัทลุง ตรัง ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สตูล ชุมพร สุโขทัย สุรินทร์ สกลนคร ลำพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง ลำปาง ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ ชัยน่าน น่าน อ่างทอง มหาสารคาม กำแพงเพชร อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร สิงห์บุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และปัตตานี.
ที่มา: กรมสรรพากร