ช้อปดีมีคืน

 มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ซื้อสินค้าหรือบริการ
อย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566

เครดิตร กรมสรรพากร

พรกวินทิพย์