รายได้ Youtuber มาจากไหน และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร

youtuber ประเภทรายได้

  • รายได้จาก google ad ส่วนแบ่งค่าโฆษณา ม.40(2)  การหักค่าใช้จ่าย หักแบบเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 
  • รายได้จากการรับจ้าง review สินค้า ม.40(2) การหักค่าใช้จ่าย หักแบบเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000
  • รายได้จากงานโชว์ตัว ออกงานต่างๆ ม.40 (2) การหักค่าใช้จ่าย หักแบบเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000
  • รายได้จากการขายของออนไลน์ ม.40 (8) การหักค่าใช้จ่าย หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
  • งาน event พรีเซ็นเตอร์ หรือการแสดงที่มีลักษณะเป็น “นักแสดงสาธารณะ” ม.40 (8)  การหักค่าใช้จ่าย ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท หัก 60% ส่วนที่เกิน 300,000 บาท หัก 40% รวมกันไม่เกิน 600,000 บาท หักตามจริง (มีหลักฐานค่าใช้จ่าย)

เครดิตร กรมสรรพากร

www.pornkawinthip.com