ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า

ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า คือ การจดทะเบียนกับก […]

ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนกันยายน 2564

ตามที่กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนกันยายน 2[…..]

โรคอะไีบ้างไม่มีสิทธิเบิกประกันสังคม

โรคอะไรบ้างที่ไม่มีสิทธิเบิกประกันสังคม

โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (กลุ่ม[…..]

ยื่นภาษีผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

ยื่นแบบภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมสรรพากรร่วมกับธนาคารเมื่อยื่นแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอ[…..]

ม.39

การนำส่ง ประกันสังคม ม.39 ต้องทำไง

ม.39 คืออะไร คุณสมบัติของผู้สมัคร เคยเป็นผู้ประกันตนตาม[…..]

เบิกกรณีว่างงานจากโรคระบาดโควิท -19 “เหตุสุดวิสัย”

กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย   ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน[…..]

หลักเกณฑ์การเบิกเงิน “กรณีว่างงาน” ประกันสังคม

“กรณีว่างงาน” ประกันสังคม หลักเกณฑ์และเงื่อ[…..]

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังคงการจ้างงานลูกจ้างไว้ หักรายจ่ายค่าจ้างได้สูงสุด 3 เท่า

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังคงการจ้างงานลูกจ้างไว้และจ่ายค่[…..]

1 ก.ค.63 เป็นต้นไป ยื่นแบบผ่านเน็ตต้องชำระภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะ!!!

ขยายเวลาการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาในการยื่นแบบการนำส่ง และการชำร[…..]